dinsdag, mei 25, 2004

Ook in VS record online adverteren

De advertentieomzet van 2,3 miljard dollar bij de 15 grootste sites in de VS in het eerste kwartaal van 2004, was zelfs hoger dan die in het vierde kwartaal 2003 met de kerstverkopen.
Drie procent meer dan het kwartaal ervoor en 39 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2003, dat waren de groeicijfers die het Interactive Advertising Bureau en PricewaterhouseCoopers noteerden in het eerste kwartaal van 2004.
Deze groei is dusdanig hoog dat de voorspelde toename met 10 tot 15 procent van het online adverteren in 2004 ten opzichte van 2003, veel te laag is ingeschat. Het groeicijfer komt waarschijnlijk zelfs boven de 25 procent uit.

Bron

Ilse tekent Overture met Gouden Gids

Ilse Media gaat de tekstadvertenties van Overture gebruiken op zijn portalen en zoekmachine. Ilse richtte daartoe samen met de Gouden Gids een apart bedrijf op.
Deze joint-venture zal gezamenlijk de kleinzakelijk markt bewerken voor onder meer regiogericht internetadverteren.


bron

Waar voor je geld?


Ilsemedia kiest voor Overture, en niet voor Google. De reden hiervoor is dat Overture een beter lokaal aanbod lijkt te hebben, daarbij is de samenwerking met verkopers van de GoudenGids natuurlijk ook van toegevoegde waarde.
Ilse gaat voor tekstadvertenties in zee met Overture. Daarmee delft Google dat ook in de race was voor de account het onderspit. Aanvankelijk werkte ilse samen met Qualigo. Behalve met Overture gaat Ilse ook met de Gouden Gids samenwerken. Daarvoor is een joint venture opgericht. Vorige week besloot VNU juist de Gouden Gids te verkopen.

ilse media groep, Gouden Gids en Overture sluiten de handen ineen. Als gevolg van deze samenwerking wordt adverteerders de mogelijkheid geboden om de voordelen van zoekmachine marketing op het ilse, Gouden Gids en Overture netwerk te benutten. Het netwerk wil gebruik maken van de kracht van Gouden Gids en ilse om zoekmachine marketing voor alle Nederlandse adverteerders toegankelijk te maken. De samenwerking tussen ilse media en Gouden Gids wordt geformaliseerd in een Joint Venture genaamd V4M bv.
Lees het hele bericht bij ilsemedia.