vrijdag, december 22, 2006

Het einde van de pageview

Op Emerce las ik een artikel met de veelzeggende titel 'STIR zet meetinstrument pageview bij de vuilnis'. Dit artikel is geschreven naar aanleiding van een Amerikaans stuk waarin de afnemende waarde van het begrip pageview wordt weergegeven. Peter Wiegman (STIR) werd daarvoor benaderd door Emerce, net nadat hij in de TC die ochtend de pageview eveneens vaarwel had gezegd.
Toch is Peter niet helemaal tevreden met het artikel waarin de pageview 'bij het vuilnis' wordt gezet:
Nu lijkt het alsof je helemaal niks meer kan doen met de pageview in de STIR-data, maar dat is niet waar. Hij blijft gewoon opgenomen als resultaattype, alleen gaat STIR er steeds minder mee doen. Sinds twee maanden is-ie ook al verdwenen uit de standaardrapportages op de site.
In het artikel van Emerce wordt de indruk gewekt alsof we alleen verder gaan met bereik. Dat is niet waar. Dat heb ik ook aangegeven in een reactie. De GRP blijft bestaan, alleen het volumecomponent 'pageview' zal worden ingewisseld voor 'bezoek'. Deze laatse wordt ook wel 'event' genoemd.
Toch zal de media-industrie serieus moeten gaan nadenken over het vaarwel zeggen van oude maatstaven als CPM en meer rekening gaan houden met websites die de content *binnen* de pagina verversen. Denk daarbij aan Youtube die 'embedded video' levert waardoor je niet naar een nieuwe pagina hoeft te klikken of aan technieken als AJAX die ervoor zorgen dat je ook tekstuele content zonder page-back kan tonen.

Gmail houdt hier binnen zijn eigen AJAX-webmail-omgeving al rekening mee door ook de content-matched-advertising links met Javascript te schrijven.