donderdag, augustus 21, 2003

'Google is te machtig'

Planet - Bertelsmann-onderzoek: 'Google is te machtig': "Bertelsmann-onderzoek: 'Google is te machtig'

Gepubliceerd op maandag 18 augustus 2003

(P7) Google is te machtig en geeft internetters een te eenzijdige blik op informatie die via internet beschikbaar is. De wetenschappelijke denktank van mediabedrijf Bertelsmann pleit voor gedragscodes voor zoekmachines.
De Bertelsmann Stiftung ontwikkelt een gedragscode voor zoekmachinebedrijven. De denktank van het gelijknamige mediabedrijf hoopt daarmee dat objectieve en transparante informatie uit zoekmachines gewaarborgd wordt. Op dat punt immers laten de zoekmachinebedrijven nog te wensen over.
In een onlangs door de stichting gepubliceerd rapport (ook als .pdf-bestand beschikbaar) beargumenteert de opsteller van het rapport, Marcel Machill, dat de macht van zoekmachine Google te groot is. Google geeft geen objectieve, transparante informatie, censureert de resultaten uit zoekopdrachten en is te manipuleren. Machill onderzocht de verhouding tussen de gebruikers van zoekmachines en de kwaliteit van resulterende zoekresultaten.
De wetenschapper rekent voor dat 69 procent van de ondervraagden Google als primaire zoekmachine gebruikt. Daarnaast hanteert 39 procent van de ondervraagden nog een tweede zoekmachine, maar een derde zoekmachine wordt amper tot niet gebruikt. De afhankelijkheid van een of enkele zoekmachines is volgens Machill zo groot, dat vragen rijzen over inperking van Googles macht.
Een tweede argument van de Duitser voor een gedragscode is de manipuleerbaarheid van zoekmachines. Beschermde en verhulde technologie�n bepalen voor de internetter wat belangrijk is en wat niet. Daar komt bij dat die technologie manipuleerbaar is. Bij Google heet die technologie Pagerank. Tientallen zoekmachines zeggen op enigerlei wijze zoekresultaten te be�nvloede"